[:pl]

W dniach 13-23 grudnia 2015 w Galerii POSK w Londynie odbędzie się wystawa polskiego designu autorstwa Bogumiła Gali. Ma ona na celu promowanie polskich projektantów lat 50-tych, 60-tych, 70-tych sztuki użytkowej, jak również dzisiejszych designerów.

Wśród wystawionych obiektów znajdą Państwo między innymi projekty Józefa Chierowskiego (fotele 366), Hanny Lis (fotele typ 300-190), Rajmunda Teofila Hałasa (krzesła typ 200-190) i wielu innych uznanych projektantów. Na wystawie pojawią się również wyroby fabryki porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” oraz szkło Zbigniewa Horbowego. Wszystkie te eksponaty weszły na stałe do kanonu światowego designu.

Inspiracją do zorganizowania wernisażu była chęć odtworzenia tego co naturalne, co polskie, co nasze. Projekty polskich twórców zyskały nowe życie pod okiem designera Bogumiła Gali, który na bazie znanych projektów stworzył linię mebli „GBPOWER NEW LIFE”.

Organizator wystawy zajmuje się renowacją i sprzedażą mebli od 2012 roku. Był pomysłodawcą pierwszej w Polsce aukcji designu europejskiego, zorganizowanej przez jeden z najbardziej szanowanych domów aukcyjnych w Polsce i na świecie REMPEX . Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem i odbiła się szerokim echem w mediach. Pisano o niej między innymi na portalach Domosfera, Czas na Wnętrze, Wyjątkowe Wnętrze i wielu innych. Dziś Bogumił Gala pragnie zaprezentować efekty swojej pracy w jakże odległym, choć bliskim sercu Polaków Londynie. Skłaniając się w kierunku prostej i pięknej formy budzimy w sobie szacunek dla funkcjonalności, która niesie ze sobą także pierwszorzędną jakość.

Gościnnie pojawią się również grafiki młodego, utalentowanego artysty Adriana Purgała, będące jedynie przedsmakiem jego autorskiej wystawy, która odbędzie się już w styczniu 2016 roku. Jego prace, przedstawiające człowieka w poszukiwaniu duszy i sensu istnienia zaskakują niepowtarzalnością oraz dbałością o każdy szczegół.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia wystawy, która odbędzie się w galerii POSK w Londynie przy ulicy 238-246 King Street w godzinach:

  • od 13 do 22 grudnia w godzinach od 10 do 21,
  • 23 grudnia w godzinach od 10 do 18.

Wszystkie eksponaty można będzie zakupić po zakończeniu wystawy. Podczas trwania wystawy można dokonać rezerwacji wybranych eksponatów. Proszę pytać o dostępność eksponatów podając ich numer.

Rezerwacji bądź zakupu dokonać można za pośrednictwem:
– Recepcja POSK
– e-mail: info@polish-design.co.uk
– Art Manager – Sambor Nowak tel. +44 7463 990360

[:en]

From 13th to 23rd December 2015 in POSK gallery in London an exhibition of Polish design, by Bogumił Gala, will be held.

Among the exhibited objects one will find works of Józef Chierowski (armchairs 366), Hanna Lis (armchairs type 300-190), Rajmund Teofil Hałas (chair type 200-190) and many others well known designers. The pots from porcelain factory„Ćmielów” and „Chodzież”, glass and ceramics of Zbigniew Horbowy and many otherswill be shown at the exhibition. All these exhibits have become a permanent canon of world design.

The inspiration to organize the opening was to reproduce everything what is natural, what is Polish and what is ours. The works of Polish designers gained new life under the guidance of the designer Bogumił Gala. He created a new line of furniture: “GBPOWER NEW LIFE” based on well-known works.

The exhibition organizer has been dealing with renovation and furniture sale since 2012. He was the founder of Poland’s first auction of European design, organized by one of the most respected auction houses in Poland as well as in the world called REMPEX. It enjoyed great interest and was widely commented in the media, for example on Polish web portals: domosfera, czas Na wnętrze (interior time), wyjątkowe wnętrze (unique interior) and many others. Today, Bogumil Gala would like to present the results of his work in London- a distant, but close to the heart of Poles city. Leaning towards a simple and beautiful form awakens the respect for functionality in people, and also brings top quality. Works of a young, talented artist Wisdemon (Adrian Prugała) will be shown at the exhibition, but they will be just a foretaste of his own exhibition which will be held in January 2016. His works presenting a man in search of the soul and the meaning of existence surprise the viewer with uniqueness and attention to every detail.

All interested are invited to visit the exhibition, which will take place in the gallery POSK in London 238-246 King Street. Opening hours:

  • 13-22 December: 10 a.m. to 9 p.m.,
  • 23 December: 10 a.m. to 6 p.m.

All the exhibits can be bought after the end of the exhibition. During the exhibition select exhibits can be reserved. While checking the availability of the exhibits, please use their numbers.

Reservations can be made through the agency of:
– the POSK reception,
– the Art Manager – Sambor Nowak tel. +44 7463 990360,
– as well as at info@polish-design.co.uk

[:]